Σάββατο, 4 Ιουλίου 2009

Καλί αρχί Πλάτανε!

Απόγευμα Σαββάτου… Μια βόλτα στα τοπικά blogs. Τα ίδια και τα ίδια.
Πρωτοβουλία για το περιβάλλον απο την Ν.Α. Βοιωτίας,
Στον εισαγγελέα δέκα άτομα για την απαγωγή του Π.Παναγόπουλου,
Δυσκολεύεται η ENELCO στη Χαιρώνεια,
Αργυρό και όριο ο Λεμπέσης!,
Να η Υπουργική για το κάπνισμα,
Ας αποχαιρετήσουμε τον Ελικώνα.
Και το πιο καλό απ’ όλα: Oδηγία της ΕΕ: τα αγγούρια μπορούν να είναι όσο κυρτά θέλουν.
Μου κάνατε αυτό το απόγευμα πιο βαρετό. Όπως γίνεται όμως με αυτά τα πράγματα ψάξε-ψάξε έπεσα σε μια καινούργια σελίδα.

Τίτλος: Πλάτανος. Η ζουή χουρίς φιουριτούρις.
Δείτε το προφίλ του:
Πλάτανος
Φύλο: Άντρας
Τόπος: Ιπαρχία : Ιλάδα

Μόλις σήμερα η πρώτη του ανάρτηση. Την αναδημοσιεύω.

Καλί αρχί
Ιγώ δεν ίξιρα απου ιντιρνέτια κι τέτια αλά ου λουγιστής ίθιλι για τη δλιά τ κι πληρόνου απου τότι σα χαμένους απάν απού πινίντα ιβρώ κάθι μίνα. Σν αρχί μ άρισι κι μένα για να καταλαβιτι μ πρίσκαν τα μάτια στ τσόντα. Μιτά βαρέθκα. Ου φίλους μ ου Γιάνς ου ψλός π ξερ απ αυτά μο διξι κι άλα πράματα να βλέπου όπους φημιρίδις πιριουδικά κι άλα. Σν αρχή μ άρισι κι αφτο μιτά πάλι του βαρέθκα. Ιδώ κι ένα χρόνου π μο διξι τα βλογ ζουρλάθκα κι κόλισα. Διαβάζου σα ζουρλός κάθι μέρα πουλά ουρέα πράματα κι δε βαρέθκα γιατί τα γράφουν κι τα δίχνουν χίμα κι λέφτιρα. Αφου η μάνα μ νουμίζ οτι μόκαναν μάγια που κάθουμι ακίνιτους τόσις όρις κι δε μιλάου κι στου μαγαζί κι στου σπίτ. Ξέχασα να σας που οτι εχου ένα μαγαζάκι απου τουν πατέρα μ. Μι φίλαξι ου θιός κι δεν έγινα δημόσιους σαν τουν μίτσου τουν γκαγκάνα πούνι μπιτ χαζόσ αλά ου βουλιφτίς του έβαλι στου δημόσιου. Για να μι σας κουράσου όπους άλι βλογ ζίλιβα κριφά τα γλογ κι μια μέρα που τούπα τ φίλου μ τ γιαν μι ζούρλανι όταν μούπι οτι μπουρώ κι γω ου αγράματους να φτιασου θκό μ. Θα βάλις κι οτ όνουμα θέλις σα να περσ μια βάρκα κι να γράφσ του όνουμα τσ αγαπιμένις κουπέλας. Όμους ιγώ διάλιξα του παρατσούκλι μ για μην ικθέσου κι τ βασιλικούλα π ν αγαπάου απου τότι που ίμασταν πιδιά αλά ι μάνα τσ τν έδουσι στουν χαμένου τουν βασιλοντάκουρα.

Τρίς μίνις ου γιανσ μούδιχνι να φτιάσου του θκό μ βλογ κι να που τόφτιασα. Θα μ πεις δε ντρέπισι αγράματους άνθρουπους θα ριζιλιφτίς. Ε ίπα μσι ντρουπί θκιά μ μσί θκιά σας. Ιπόσχουμι να μάθου κι ουρθουγραφία αλά θα γράφου για τ ζουί χουρίς φιουριτούρις.
Μι σινχουρίτι αν σασ κούρασα για αρχί.

Ευχές: Καλή αρχή και προπάντων καλή συνέχεια να έχεις με όλους εμάς πού έμπλεξες Πλάτανε…

Δεν υπάρχουν σχόλια: